»Ali bomo pripravljeni na EU standard za eRačun?« konferenca ukrepa ROSE

22. Sep

Konferenca ukrepa ROSE z novimi rešitvami za Slovenijo in Evropsko unijo pri izmenjavi eRačunov pri javnem naročanju.

Konferenca ROSE – Ali bomo pripravljeni na EU standard za eRačun?

Konferenca ukrepa ROSE se je odvijala dne 22. septembra 2017 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani.

Ukrep programa za povezovanje Evrope "Readiness Of Slovenian E-Invoicing” (ROSE), ki ga s finančno podporo Evropske komisije izvajajo Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Gospodarska zbornica Slovenije, ZZI d.o.o., Mojdenar IT d.o.o. ter Center za evropsko prihodnost, je bil dne 22.09.2017 prvič uradno predstavljen zainteresirani javnosti na konferenci »Bomo pripravljeni na EU standard za eRačun?«, ki je potekala na Gospodarski zbornici Slovenije.Konferenca je omogočila seznanitev s prihajajočo obveznostjo evropskih izvajalcev javnih storitev, da morajo sprejeti eRačun, če jim je poslan v EU standardu. Namen konference je bil pojasniti, kaj bomo v Sloveniji ukrenili, da bomo pripravljeni na izvajanje Direktive 2014/55/EU o izdajanju eRačunov pri javnem naročanju, in da predstavi, kakšne podpore bodo deležni izvajalci javnih storitev, posebno skozi aktivnosti, usposabljanja in rešitve, ki bodo zagotovljene v okviru »Readiness Of Slovenian E-invoicing” (ROSE). Nova pravila EU s področja digitalizacije, standardizacije in interoperabilnosti pri zagotavljanju javnih storitev je pomembno podpirati, saj bodo prinesla niz različnih koristi državljanom, gospodarskim subjektom in državam članicam EU, med katerimi so kakovostnejše in cenejše javne storitve, nova delovna mesta, trajnostni razvoj, bolj povezana, močnejša Evropa in še niz drugih.

Dušan Zupančič, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, je v uvodu izpostavil dolgoletno zavezanost Slovenije k digitalizaciji in poenostavitvi eposlovanja v Sloveniji. Glavno sporočilo mag. Aleksandre Miklavčič, generalne direktorice Uprave Republike Slovenije za javna plačila, je bilo, da je uspešnost vpeljave e-poslovanja v slovenski prostor odvisna od medsebojnega sodelovanja javnega sektorja, gospodarstva in drugih deležnikov. V predstavitvi e-poslovanja v državnem računovodstvu je Milena Bremšak, generalna direktorica Direktorata za javno računovodstvo na ministrstvu za finance, predstavila, kako je elektronsko poslovanje že zelo uspešno vpeljano v državno računovodstvo in predstavila nekaj pogledov naprej.

Tina Šinkovec z Uprave RS za javna plačila je predstavila obveznosti po direktivi EU za sprejem eRačuna in opozorila, da direktiva zavezuje vse naročnike določene v Zakonu o javnem naročanju. Andreja Dolničar Jeraj, programska direktorica CEP in koordinatorka ukrepa ROSE, je predstavila ukrep in pozvala udeležence konference, naj se pripravijo na prejem eRačuna v EU standardu in pri tem izkoristijo podporo in rešitve, ki so jim na voljo v okviru ukrepa ROSE.Dušan Zupančič z Gospodarske zbornice Slovenije je predstavil standard EN 16931 za eRačun, pri čemer je napovedal, da bodo v okviru ukrepa pripravljeni tudi primeri dobrih praks za različne sektorje. Igor Zorko, ZZI d.o.o., je udeležence konference seznanil z nastajajočim enotnim registrom prejemnikov eRačunov ter s pregledom prikazal uporabne rešitve, ki jih prinaša ukrep ROSE, dr. Rok Bojanc, ZZI d.o.o., pa je pojasnil, kako prejemati račun v EU standardu. Jorgo Bertalanič z Uprave RS za javna plačila je udeležencem približal ključne napovedane spremembe, med katerimi je izpostavil nadgradnjo enotne vstopne točke za eRačune pri Upravi RS za javna plačila za prejemnike proračunske uporabnike.

Konferenca je na enem mestu združila predstavnike 140 zavezancev za javno naročanje ter subjektov, ki vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil ter predstavnike IT podjetij.

Agenda


Uvodni nagovor
Dušan Zupančič, direktor, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije


Sprememba ali novost?
mag. Aleksandra Miklavčič, generalna direktorica, Uprava RS za javna plačila


pdf.png
E-poslovanje v državnem računovodstvu
Milena Bremšak, generalna direktorica, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo


pdf.png
Obveznosti po direktivi EU za sprejem eRačuna
Tina Šinkovec, višja svetovalka, Uprava RS za javna plačilapdf.png

Projekt ROSE z novimi rešitvami
Andreja Dolničar Jeraj, programska direktorica, Center za evropsko prihodnost


pdf.png
Predstavitev standarda EN 16931 za eRačun
Dušan Zupančič, Gospodarska zbornica Slovenije


pdf.png
Enoten register prejemnikov eRačunov
Igor Zorko, ZZI d.o.o.


pdf.png
Kako prejemati račun v EU standardu?
dr. Rok Bojanc, ZZI d.o.o. pdf.png
Spremembe za proračunske uporabnike
Jorgo Bertalanič, Uprava RS za javna plačilapdf.png

Uporabne rešitve projekta ROSE
Igor Zorko, ZZI d.o.o.


Vprašanja in odgovori
Dušan Zupančič, Gospodarska zbornica Slovenije


Zaključek konference
Dušan Zupančič, Gospodarska zbornica Slovenije

Oglejte si tudi

Vsi dogodki

Partnerji