Aktivnosti

Vzpostavitev nacionalnega registra prejemnikov eRačunov

Vzpostavljen je enotni nacionalni register prejemnikov eRačunov, ki omogoča strukturirane podatke o načinu prejema eRačunov posamezne organizacije. Register je odprt in omogoča povezave z drugi sistemi, da se na ta način omogoča čim boljša avtomatizacija pri pošiljanju eRačunov. Skrbnik registra je GZS.

Vzpostavitev eVozlišča za izmenjavo eRačunov z ostalimi zavezanci za javno naročanje

Zavezanci za javno naročanje, ki niso proračunski uporabniki lahko podporo prejemu eRačunov skladno z EU standardom zagotovijo same ali pa uporabijo v ta namen vzpostavljeno eVozlišče (exchange hub). eVozlišče omogoča prejem in pošiljanje eRačuna v eSLOG 2.0 ter prejem računa v obveznih sintaksah EU standarda (UBL in CEFACT CII) ter omogoča vizualizacijo eRačuna v eSLOG 2.0. eVozlišče je povezano z registrom prejemnikov eRačunov. Sistem je odprt in omogoča integracijo v različne ERP sisteme, računovodske programe in druge programske rešitve v posameznih organizacijah. Skrbnik eVozlišča je ZZI d.o.o..

URL naslov do API vmesnika eVozlišča: https://rose-edi.zzi.si/RoseEdiRpc/RoseEdi/

Dodatne informacije glede povezave z eVozliščem:rose-edi@zzi.si

Vzpostavitev eDostave

Enotna vstopna in izstopna točka UJPnet za izmenjavo eRačunov s proračunskimi uporabniki ter eVozlišče vključujeta za eDostavo e-SENS AS4 dostopno točko in AS2 Opel PEPPOL dostopno točko. Vzpostavljen je tudi Service Metadata Publisher (SMP).UJP in ZZI sta trenutno edini organizaciji v Sloveniji, ki imata dostopni točki povezani v evropsko PEPPOL omrežje.

Nadgradnja enotne točke za izmenjavo eRačunov s proračunskimi uporabniki

Cilj aktivnosti je nadgradnja enotne vstopne in izstopne točke UJPnet za izmenjavo eRačunov s proračunskimi uporabniki, da se podpre prejem eRačunov skladno z zahtevami direktive in evropskim standardom. Nadgradnja vključuje implementacijo eSLOG 2.0 in mapirnih tabel, pripravljenih v aktivnosti priprave novega standarda eSLOG 2.0. V procesu verifikacije rešitve je testno izmenjan račun v evropskem standardu z izdajateljem iz druge države članice.

Nadgradnja standarda e-SLOG 1.6 na 2.0

V sklopu te aktivnosti je pripravljena nova verzija e-SLOG standarda 2.0, ki je skladna z evropskim standardom EN 16931. Pripravljena je XML shema novega standarda ter mapirne tabele med e-SLOG 2.0 in e-SLOG 1.6. Pripravljene so tudi mapirne tabele za e-SLOG 2.0 in različne sintakse eRačunov (CEFACT CII, UBL 2.1, UN/EDIFACT). Pripravljena  dokumentacija za e-SLOG 2.0 je v slovenskem in angleškem jeziku, namenjena ponudnikom programskih rešitev in storitev za integracijo novega standarda v svoje rešitve.

e-SLOG 2.0 Elektronski račun - dokumentacija in mapirne tabele:
eSLOG 2.0 dokumentacijaObveščanje in promocija

Namen aktivnosti je ozaveščanje organizacij in posameznikov ter spodbujanje uvedbe eRačunov. V ta namen sta bili izvedeni dve nacionalni konferenci ter več regijskih delavnic namenjenih proračunskim uporabnikom, zavezancem za javna naročanja, ponudnikom programskih rešitev in storitev ter ponudnikom eIzmenjave. Pripravljeni so različni promocijski materiali. Za nekaj tipičnih primerov uporabe eRačunov so pripravljena tudi priporočila vezana na posamezno področje oz. branžo. Za projekt je vzpostavljena spletna stran, z informacijami in novicami o napredovanju ROSE ukrepa in izvedenih aktivnostih.

Partnerji