Aktivnosti

Vzpostavitev nacionalnega registra prejemnikov eRačunov

Vzpostavljen bo enotni nacionalni register prejemnikov eRačunov, ki bo omogočal strukturirane podatke o načinu prejema eRačunov posamezne organizacije. Register bo odprt in omogočal povezave z drugi sistemi, da se na ta način omogoča čim boljša avtomatizacija pri pošiljanju eRačunov. Skrbnik registra bo GZS.

Vzpostavitev Exchange hub za izmenjavo eRačunov z ostalimi zavezanci za javno naročanje

Exchange hub bo namenjen podpori zavezancem za javno naročanje, ki niso proračunski uporabniki. Te organizacije bodo podporo prejemu eRačunov skladno z EU standardom lahko zagotovili sami ali pa uporabili v ta namen vzpostavljen Exchange hub. Exchange hub bo omogočal prejem in pošiljanje eRačuna v eSLOG 2.0 in ostalih sintaksah za katere bodo v aktivnosti vzpostavitve standarda eSLOG 2.0 pripravljena mapiranja. Omogočal bo vizualizacijo eRačuna. Povezan bo z registrom prejemnikov eRačunov. Sistem bo odprt in omogočal integracijo v različne ERP sisteme, računovodske programe in druge programske rešitve.

Vzpostavitev eDostave

Enotna vstopna in izstopna točka UJPnet za izmenjavo eRačunov s proračunskimi uporabniki ter Exchange hub bosta vključevali tudi dostopni točki za eDostavo skladno z e-SENS AS4 profilom (vzpostavljen z e-SENS) in PEPPOL AS2 profilom (vzpostavljen z OpenPEPPOL) ter Service Metadata Publisher (SMP).

Nadgradnja enotne točke za izmenjavo eRačunov s proračunskimi uporabniki

Cilj aktivnosti je nadgradnja enotne vstopne in izstopne točke UJPnet za izmenjavo eRačunov s proračunskimi uporabniki, da se podpre prejem eRačunov skladno z zahtevami direktive in evropskim standardom. Nadgradnja vključuje implementacijo eSLOG 2.0 in mapirnih tabel, pripravljenih v aktivnosti priprave novega standarda eSLOG 2.0. V procesu verifikacije rešitve bo testno izmenjan račun v evropskem standardu z izdajateljem iz druge države članice.

Nadgradnja standarda e-SLOG 1.6 na 2.0

V sklopu te aktivnosti bo pripravljena nova verzija e-SLOG standarda 2.0, ki bo skladna z evropskim standardom EN 16931. Pripravljena bo XML shema novega standarda ter mapirne tabele med e-SLOG 2.0 in e-SLOG 1.6. Pripravljene bodo tudi mapirne tabele za e-SLOG 2.0 in različne sintakse eRačunov (predvidoma CEFACT CII, UBL 2.1, UN/EDIFACT). Pripravljena bo dokumentacija za e-SLOG 2.0 v slovenskem in angleškem jeziku, namenjena ponudnikom programskih rešitev in storitev za integracijo novega standarda v svoje rešitve.

e-SLOG 2.0 Elektronski račun, april 2018 - dokumentacija in mapirne tabele:
Prenesi si - eSLOG_2.0.zipObveščanje in promocija

Namen aktivnosti je ozaveščanje organizacij in posameznikov ter spodbujanje uvedbe eRačunov. V ta namen sta načrtovani dve nacionalni konferenci ter več regijskih delavnic namenjenih proračunskim uporabnikom, zavezancem za javna naročanja, ponudnikom programskih rešitev in storitev ter ponudnikom eIzmenjave. Pripravljeni bodo različni promocijski materiali. Za nekaj tipičnih primerov uporabe eRačunov bodo pripravljena tudi priporočila vezana na posamezno področje oz. branžo. Za projekt je vzpostavljena spletna stran, z informacijami in novicami o napredovanju ROSE ukrepa in izvedenih aktivnostih.

Partnerji