O ukrepu

1. NAZIV UKREPA
Readiness Of Slovenian E-Invoicing (ROSE)2. NAMEN UKREPA
Namen ukrepa ROSE "Readiness Of Slovenian E-Invoicing” je uveljavitev eRačuna v skladu z novo sprejetim evropskim standardom (EN 16931) o elektronskih računih do konca maja 2018 v javnem sektorju in gospodarstvu.3. TRAJANJE
Ukrep se začenja 1. junija 2017 in se bo izvajal do 31. maja 2018.4. O INSTRUMENTU ZA POVEZOVANJE EVROPE

Ukrep "Readiness Of Slovenian E-Invoicing” je sofinanciran preko Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). CEF Telecom je ključni instrument EU za podporo čezmejnim stikom med javnimi upravami, podjetji in državljani, preko uporabe digitalne storitvene infrastrukture (DSI) in širokopasovnih omrežij. Podprti ukrep bo prispeval k ustvarjanju evropskega ekosistema medsebojno kompatibilnih in povezanih digitalnih storitev, ki odlikujejo enotni digitalni trg.5. EVROPSKA DIREKTIVA 2014/55/EU

Države EU in Evropska komisija so evropski standard za eRačune uvedle v odziv na raznolike formate eRačunov, ki se uporabljajo v državah EU. Raznoliki formati so namreč privedli do nepotrebne zapletenosti in visokih stroškov za gospodarske subjekte in javne institucije in preprečevali, da bi elektronski računi tekoče krožili znotraj EU.

V skladu z evropsko direktivo o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju (2014/55/EU) je prejemanje elektronskih računov poslanih po evropskem standardu zahtevano poleg proračunskih uporabnikov tudi za izvajalce javnih storitev, ki niso proračunski porabniki, od 28.11.2018 dalje.

Uvedba enotnega evropskega standarda bo omogočila, da se bodo eRačuni nemoteno izmenjevali znotraj EU, kar bo prispevalo k širši uporabi eRačunov in vplivalo na utrjevanje delovanja Enotnega digitalnega trga EU.6. TEHNIČNE REŠITVE

 • Priprava novega nacionalnega standarda za eRačune eSLOG 2.0, ki bo usklajen z evropskimi standardi.

 • Vzpostavitev slovenskega nacionalnega registra prejemnikov eRačunov, v katerem bodo evidentirani prejemniki eRačunov ter način in pot prejema eRačunov. 

 • Nadgradnja vstopne točke za eRačune pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila za prejemnike, ki so proračunski uporabniki. 

 • Vzpostavitev ekosistema za prejem eRačunov za izvajalce javnih storitev, ki niso proračunski uporabniki. 

 • Izdelava storitvene platforme za prevajanje eRačunov poslanih v evropskem standardu.7. POZITIVNI UČINKI

 • Racionalizacija in poenostavitve e-poslovanja v EU. 

 • Avtomatizacija poslovanja z eRačuni. 

 • Zmanjševanje ogljičnega odtisa z brezpapirnim poslovanjem. 

 • Povečevanje transparentnosti poslovanja in zmanjšanje tveganj za neracionalno porabo javnega denarja. 

 • Odpiranje trgov javnih storitev v EU in večja konkurenčnost. 

 • Cenejše in bolj kakovostne javne storitve za državljane in gospodarstvo Slovenije/EU. 

 • Povezovanje institucij, državljanov in gospodarstva Evrope zaradi zagotavljanja trajnostnega razvoja, blaginje, ustvarjanja delovnih mest in izboljšanja življenja. 

eRačuni predstavljajo jasen primer, kako digitalne inovacije prinašajo merljive koristi pri učinkovitosti in varčnosti za javno upravo, državljane in podjetja širom Evrope. Digitalne tehnologije spreminjajo naš svet. Čas je, da enotni evropski trg prilagodimo digitalni dobi.8. IZOBRAŽEVANJA IN DOGODKI

Od septembra 2017 do maja 2018 bodo organizirana različna izobraževanja, usposabljanja in konference za vse deležnike z namenom seznanjanja glede uvedbe evropskega standarda ter izobraževanja in usposabljanja za uporabo tehničnih rešitev.

Partnerji