Ukrep ROSE s specializirano delavnico v Novem mestu

V okviru ukrepa "Readiness Of Slovenian E-Invoicing” (ROSE) se je danes dopoldne v Novem mestu v prostorih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine odvila delavnica "Priprava na EU standard za eRačun", ki je bila namenjena seznanitvi z zahtevami Evropske direktive o izdajanju eRačunov pri javnem naročanju (2014/55/EU), ki obvezuje vse zavezance za javno naročanje k prejemanju eRačuna, posredovanega v standardu EU.
Izvajalci ukrepa ROSE, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Gospodarska zbornica
Slovenije, ZZI d.o.o., Mojdenar IT d.o.o. ter Center za evropsko prihodnost, ki s projektnimi
in tehničnimi ukrepi Slovenijo pripravljajo na prihajajoče spremembe na področju prejemanja
eRačunov, so udeležence seznanili z novo direktivo, potekom in cilji ukrepa ROSE, novim EU
standardom in standardom eSlog 2.0, ki ga razvijamo za Slovenijo, tehničnimi rešitvami za
prevzem eRačunov, enotnim registrom prejemnikov eRačunov.


Direktiva 2014/55/EU in novi EU standard za eRačune prinašata spremembe v poslovanju
proračunskih uporabnikov in povsem novo obveznost za javna podjetja in subjekte zasebnega
prava, ki delujejo na podlagi posebnih in izključnih pravic na področju infrastrukturne
dejavnosti. Delavnica je zato privabila predstavnike poslovodstev, finančnih služb in oddelkov,
odgovornih za procese javnega naročanja.

Niz delavnic bo v okviru ukrepa ROSE organiziran po celotni Sloveniji, naslednja delavnica bo
29. novembra potekala v prostorih Pomurske gospodarske zbornice v Murski Soboti.

Partnerji