Konferenca "eRačuni - pomemben dejavnik digitalizacije poslovanja"

25. maj

Zaključna konferenca ukrepa ROSE - Readiness of Slovenian eInvoicing se bo odvijala v petek 25.5.2018 v Grand Hotelu Bernardin - Portorož.


Konferenca

eRAČUNI -  POMEMBEN DEJAVNIK DIGITALIZACIJE POSLOVANJA

Slovenija je s prejemom eRačuna v EU standardu naredila odločilen korak.

25.maj 2018,  Grand Hotel Bernardin - Portorož


Konferenca je namenjena predstavitvi novih možnosti ePoslovanja za povezovanje na enotnem digitalnem trgu EU v skladu s cilji Evropske direktive o izdajanju eRačunov pri javnem naročanju (2014/55/EU), kot so odprava tržnih in trgovinskih ovir, ki so nastale kot posledica različnih nacionalnih pravil in tehničnih standardov, ter uvedba evropskega standarda za eRačune EN 16931.  S pristopi, standardi in orodji za njihovo vključitev v poslovne procese lahko zagotovimo hitrejši pretok blaga in celotnega procesa nabave ter tako pripomoremo k izboljšanju denarnega toka.

Partnerji projekta ROSE – Readiness of Slovenian eInvoicing bodo prestavili pripravljene rešitve za enostavno elektronsko poslovanje s partnerji na območju EU. Med drugim bodo predstavljeni nov posodobljen standard eSLOG 2.0, ki je skladen z evropskim standardom EN16931, nacionalni register prejemnikov eRačunov in rešitve, vezane na prejem eRačunov.
 
Z integralnimi rešitvami v elektronskem poslovanju bomo dosegli učinkovitejše poslovno okolje in izboljšali poslovno in digitalno konkurenčnost Slovenije.

Predstavitve novih pristopov in orodij, koristni nasveti in primeri dobrih praks na področju eRačunov in oskrbovalnih verig so razlog, da se nam pridružite.

Konferenca je organizirana v sklopu ukrepa ROSE – Readiness of Slovenian eInvoicing in je brezplačna za vse udeležence, prijava za udeležbo je obvezna. Pogram konference v nadaljevanju.Program konference

8:45 - 9:10 - Prihod in registracija udeležencev

9:10 - 10:30

Pozdravni nagovor
Igor Zorko, predsednik upravnega odbora, Slovenska digitalna koalicija - digitalna.si
 
Nacionalni forum za eRačune
Jorgo Bertalanič, vodja oddelka, Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Stanje eRačunov v Sloveniji
Dušan Zupančič, direktor, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije

Stanje uvajanja eRačunov na Hrvaškem

Andreja Kajtaz, direktorica Sektorja komercijalnih digitalnih rešitev, FINA - Financijska agencija


10:30 - 10:45 - Odmor

10:45 - 12:15

Ukrep ROSE in razvoj e-SLOGa
Dušan Zupančič, direktor, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije


e-SLOG 2.0
Alan Ružič, vodja projektov, ZZI d.o.o.

Nacionalni register prejemnikov eRačunov
Dr. Rok Bojanc, vodja področja, ZZI d.o.o.

eVozlišče – prejem eRačuna v standardu EU
Darinka Arh Pilih, vodja sektorja, Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Prihodnost ukrepa ROSE

Sabina Carli, vodja projektov, Center za evropsko prihodnost

12:15 - 13:15 Kosilo

13:15 - 14:15

Poslovno uporabniška izkušnja – primer iz prakse (vhodni računi)
Martina Lovrečič, višji strokovni delavec v področju upravljanja in razvoja poslovnih procesov, Luka Koper d.d.

Poslovno uporabniška izkušnja – primer iz prakse (izhodni računi)
Javor Čeh, Famm Co. d.o.o.

Poslovno uporabniška izkušnja – primer iz prakse (oskrbovalna veriga)
Miran Škedelj, Kemofarmacija d.d.

14:15 - 15:15

Okrogla miza

mag. Aleksandra Miklavčič, generalna direktorica, Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Dušan Zupančič, direktor, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije
 Aleksander Bastl, predsednik sekcije ponudnikov poslovnih programov, Združenje za informatiko in telekomunikacije
Tomaž Okorn, član upravnega odbora, Zbornica računovodskih servisov
Darja Murkovič Žigart, direktorica Področja informacijske tehnologije, Pošta Slovenije d.o.o.Oglejte si tudi

Vsi dogodki

Partnerji