Konferenca "eRačuni - pomemben dejavnik digitalizacije poslovanja"

25. maj

Ukrep »Readiness of Slovenian E-Invoicing« - ROSE se je zaključil s konferenco »eRačuni - pomemben dejavnik digitalizacije poslovanja«, ki se je odvila v Portorožu dne 25.5.2018. Celoletno delovanje, ki ga je finančno podprla Evropska unija preko Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF), so predstavili partnerji ukrepa Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Gospodarska zbornica Slovenije, ZZI d.o.o., Mojdenar IT d.o.o. ter Center za evropsko prihodnost.


Konferenca

eRAČUNI - POMEMBEN DEJAVNIK DIGITALIZACIJE POSLOVANJA

Slovenija je s prejemom eRačuna v EU standardu naredila odločilen korak.

25.maj 2018, Grand Hotel Bernardin - Portorož


Ključni rezultat ukrepa – priprava Slovenije na prejem eRačuna v EU standardu – zagotavlja skladnost z Evropsko direktivo o izdajanju eRačunov pri javnem naročanju 2014/55/EU, obenem pa prinaša nove možnosti ePoslovanja, izboljšuje povezljivost Slovenije na enotnem digitalnem trgu EU ter odpravlja tržne in trgovinske ovire, ki so nastale kot posledica različnih nacionalnih pravil in tehničnih standardov.

Na konferenci, ki se je udeležilo preko 100 predstavnikov javne uprave, gospodarstva, civilne družbe in drugih deležnikov, ki so neposredno povezani s sistemi elektronskih računov, so bile predstavljene rešitve, ki poenostavljajo elektronsko poslovanje na območju Evropske unije.

Zbrane je v uvodu pozdravil predsednik upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije Igor Zorko.Jorgo Bertalanič z Uprave RS za javna plačila je predstavil nacionalni forum za eRačune, Dušan Zupančič z Gospodarske zbornice Slovenije pa je orisal obstoječe stanje eRačunov v Sloveniji. Med rešitvami, ki jih ponuja ukrep, je Alan Ružič z ZZI d.o.o. predstavil posodobljeni standard eSLOG 2.0, dr. Rok Bojanc z ZZI d.o.o. nacionalni register prejemnikov eRačunov, Darinka Arh Pilih z Uprave RS za javna plačila pa rešitev eVozlišče, ki omogoča prejem eRačunov ter pokazali, kako novi pristopi in orodja izboljšujejo poslovna in digitalno konkurenčnost Slovenije. Sabina Carli s Centra za evropsko prihodnost, koordinatorske izvajalske organizacije, se je ozrla v prihodnost in predstavila potencial pridobljenih izkušenj in razvitih rešitev za države Zahodnega Balkana.

Med gostujočimi predavatelji je bila Andreja Kajtaz, predstavnica Finančne agencije FINA, ki je predstavila uvajanje eRačunov v sosednji Hrvaški. Uporabljivost rešitev s področij vhodnih in izhodnih računov ter oskrbovalne verige je ključna za uporabnike v praksi – poslovno-uporabniško izkušnjo so predstavili predstavniki Luke Koper, Famm Co ter Kemofarmacije.

V zaključni okrogli mizi so poglede na razvoj ePoslovanja v Sloveniji soočili mag. Aleksandra Miklavčič, generalna direktorica Uprave RS za javna plačila, Dušan Zupančič, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije na Gospodarski zbornici Slovenije, Aleksander Bastl, predsednik sekcije ponudnikov poslovnih programov na Združenju za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Okorn, član upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov, ter Darja Murkovič Žigart, direktorica Sektorja za informatiko s Pošte Slovenije.

Kontakt: rose@slovenskieracun.si


Prezentacije konference ukrepa ROSE - Portorož, 25.5.2018

Nacionalni forum za eRačune
Jorgo Bertalanič, vodja oddelka, Uprava Republike Slovenije za javna plačila


Stanje eRačunov v Sloveniji
Dušan Zupančič, direktor, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije

Stanje uvajanja eRačunov na Hrvaškem
Andreja Kajtaz, direktorica Sektorja komercijalnih digitalnih rešitev, FINA - Financijska agencija


Ukrep ROSE in razvoj e-SLOGa
Dušan Zupančič, direktor, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije


e-SLOG 2.0
Alan Ružič, vodja projektov, ZZI d.o.o.


Nacionalni register prejemnikov eRačunov
Dr. Rok Bojanc, vodja področja, ZZI d.o.o.


eVozlišče – prejem eRačuna v standardu EU
Darinka Arh Pilih, vodja sektorja, Uprava Republike Slovenije za javna plačila


Prihodnost ukrepa ROSE
Sabina Carli, vodja projektov, Center za evropsko prihodnost


Poslovno uporabniška izkušnja – primer iz prakse (vhodni računi)
Martina Lovrečič, višji strokovni delavec v področju upravljanja in razvoja poslovnih procesov, Luka Koper d.d


Poslovno uporabniška izkušnja – primer iz prakse (izhodni računi)
Javor Čeh, Famm Co. d.o.o.


Poslovno uporabniška izkušnja – primer iz prakse (oskrbovalna veriga)
Miran Škedelj, Kemofarmacija d.d.Oglejte si tudi

Vsi dogodki

Partnerji