V Sloveniji od 1. junija 2018 dobrodošli eRačuni v evropskem standardu – pripravljeni smo!

Slovenija, s tem pa  proračunski uporabniki in zavezanci za javno naročanje, ki niso proračunski uporabniki, je sposobna sprejeti eRačun v evropskem standardu.
S tem je poslovanje z eRačuni skladno z Evropsko direktivo o izdajanju eRačunov pri javnem naročanju. Z dosežkom se Slovenija uvršča med vodilne države pri vzpostavljanju pogojev za prejem eRačunov v evropskem standardu pri javnem naročanju in potrjuje, da je zanesljiv partner pri krepitve enotnega digitalnega trga.

V postopku javnega naročanja lahko odslej pošljete eRačun vsem slovenskim proračunskim porabnikom in večini zavezancem za javno naročanje, ki niso proračunski porabniki, v sintaksi UBL 2.1 ali UN/CEFACT CII, ki sta definirani v tehničnem delu evropskega standarda EN 16931. Za naročnike, ki so proračunski porabniki, bo eRačun prejet preko nadgrajene vstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, ki bo omogočila prevajanje eRačuna iz evropskega standarda v nacionalni standard e-SLOG 2.0. Prav e-SLOG 2.0 pa predstavlja nadgradnjo prejšnjih nacionalnih standardov za eRačun, saj je bil usklajen z ključnimi elementi semantičnega modela standarda EN 16931. Naročniki, ki niso proračunski porabniki, lahko prejemajo e-račune skozi ustanovljeno vstopno točko pri podjetju ZZI d.o.o.

Računi v standardu UBL 2.1 ali CEFACT CII so lahko na vstopni točki poslani preko protokola AS4 ali AS2, saj sta vstopni točki postali del evropske mreže za ePošiljanja Instrumenta za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility - CEF), ki uporablja protokol AS4, kakor tudi mreže OpenPeppol, kjer se uporablja njihov AS2 protokol.

Razvoj programskih rešitev je finančno podprla Evropska unija preko Instrumenta za povezovanje Evrope - Connecting Europe Facility. Skupno delo Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP), Gospodarske zbornice Slovenije, podjetij ZZI d.o.o. in Mojdenar IT d.o.o. ter Centra za evropsko prihodnost pa kaže, da digitalne inovacije prinašajo korist javni upravi, podjetjem in državljanom širom Evrope.

Zaključek ukrepa ROSE je pospremilo srečanje vseh 56 izvajalcev, ki so bili vključeni v pripravo,  razvoj in implementacijo rešitev. Konzorcij partnerjev, tako iz zasebnega kot javnega sektorja, pa že snuje in razvija nove korake k uspešnemu vseevropskemu enotnemu digitalnemu trgu.


Partnerji