ROSE se predstavi na 19. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev

19. Kongres izvajalcev računovodskih storitev je potekal 12. in 13. oktobra 2017 v Kongresnem centru Thermana Laško. Na tradicionalnem kongresu se je v kongresnem centru zbralo 240 udeležencev – izvajalcev računovodskih storitev. 
Letošnji kongres je imel poudarek na digitalizaciji računovodskih storitev in ali bodo pripravljeni na spremembe v prihodnosti.

Predstavnika izvajalcev ukrepa ROSE – Igor Zorko, podpredsednik GZS in dr. Rok Bojanc, ZZI d.o.o. sta v sklopu svojih prispevkov na kongresu predstavila tudi ukrep ROSE in kaj to pomeni za izvajalce računovodskih storitev.

Dr. Rok Bojanc je v svojem prispevku o spremembah EU zakonodaje imel povzetek Direktive 2014/55/EU, ki se nanaša na obveznost prejema eRačunov in zavezance za javno naročanje (proračunski uporabniki in izvajalci javnih storitev) zavezuje, da od 28. 11. 2018 sprejmejo eRačun, če je izdan v evropskem standardu.

Udeležencem kongresa je predstavil ukrep ROSE "Readiness Of Slovenian E-Invoicing", katerega namen je uveljavitev eRačuna v skladu z novo sprejetim evropskim standardom (EN 16931) o elektronskih računih do konca maja 2018 v javnem sektorju in gospodarstvu. Ukrep ROSE podpira in sofinancira Evropska komisija preko Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF).

Prav tako je udeležencem predstavil predvidene pozitivne učinke ukrepa ROSE kot so racionalizacija in poenostavitve ePoslovanja v EU, avtomatizacija poslovanja z eRačuni, povečevanje transparentnosti poslovanja in zmanjšanje tveganj za nepravilno porabo javnega denarja, odpiranje trgov javnih storitev v EU in večja konkurenčnost, cenejše in bolj kakovostne javne storitve za državljane Slovenije/EU ter povezovanje institucij, državljanov in narodov Evrope zaradi zagotavljanja trajnostnega razvoja, blaginje, ustvarjanja delovnih mest in izboljšanja življenja.

Partnerji